Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

VAPOL CZ s.r.o. gazdasági társaság.

székhelye: Zašová 270, 75651, Zašová, Csehország,

azonosító száma: 26783789

A cég be van jegyezve az Ostravai Kerületi Bíróság C. részlegében vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, 25306-os betűjelzéssel, a www.vapol.hu internetes címen található online áruházon keresztül történő értékesítésre.

 
 

A www.vapol.hu weboldalon történő vásárlás

Általános szerződési feltételei

 

I. Bevezető rendelkezések

1)

Ezen Általános szerződési feltételek, tovább mint „ÁSZF” a www.vapol.hu portálon megkötött adásvételi szerződés résztvevőinek jogait, kötelezettségeit szabályozzák.

2)

A vállalkozó a Valašské Meziříčí-i Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott vállalkozói engedély értelmében végzi tevékenységét (cégjegyzékszám: 26783789, székhely: 756 51 Zašová 270). A vállalkozói tevékenység a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal és az Adatvédelmi Hivatal ellenőrzése alá tartozik.

3)

Az adásvételi szerződés résztvevőinek jogai és kötelezettségei jogilag szabályozottak a Polgári Törvénykönyv 40/1964. sz. törvénye 588.§-ának és a 12. §-ának rendelkezései alapján, a továbbiakban mint „Polgári Törvénykönyv”.

4)

Amennyiben a vásárló, tehát személy vállalkozói tevékenységét jelen szerződés nem érinti, az esetben annak mindennemű joga és kötelességei jelen szerződés rendelkezései, valamint a Polgári Tk. 52. §-ának rendelkezései irányadóak.

5)

Amennyiben a vevőt mint vállalkozót az adásvételi szerződés közvetlenül érinti, az esetben jelen adásvételi szerződés 409. §-ának, ill. a Kereskedelmi Tk. 513/1991. sz. törvényének rendelkezései irányadóak.

6)

A távszerződéskötés az adásvételi szerződés résztvevőinek fizikai jelenléte nélkül valósul meg elektronikus eszközök segítségével, mégpedig a www.vapol.hu portálon közzétett termékek megrendelésével.

7)

Jelen adásvételi szerződés által az eladó kötelezi magát a vevő által kiválasztott termék beszerzésére és átadására, továbbá a vevő kötelezi magát az általa megrendelt termék átvételére és az áru ellenértékének megtérítésére az ÁSZF rendelkezései alapján meghatározott módon és feltételek mellett.

8)

Mindennemű terméket a megnevezésével, alapvető műszaki paramétereivel és rövid jellemzésével szükséges ellátni, továbbá az áru darabonkénti ÁFA-s ára (5%-os, 21%-os ÁFA-kulcs) is feltüntetendő. A termék minden egyes típusánál az eladó az esetleges árengedményt %-ban is feltünteti.

9)

Amennyiben feltüntetendő az érvényes kedvezmény, e kedvezményt tartalmazó ár az érvényes. Az érvényes árkedvezmény nem jelent árkedvezményt meghibásodás vagy elhasználtság folytán, s épp ezért nem vonatkoznak rá az ÁSZF IV. cikkelyének rendelkezései sem.

10)

A vevő jogosult az áru vételárának részletekben történő kifizetésére, amennyiben az áru értéke meghaladja a 35 000,- Ft-ot. A részletfizetés a vevőnek nyújtott fogyasztói hitel által valósul meg. A részletfizetéssel kapcsolatos további információk közzététele a szerveren valósul meg.

11)

A DPD szállító által kézbesített áru során a szállítási költség az áru vételárával együtt számlázandó.

12)

A szerverrel történő kapcsolat létrehozása, az áru megtekintése, új tag regisztrálása, árurendelés és egyéb ügyletek távbonyolítása illetékmentesek.

13)

Az árukínálat és annak eladási ára az árengedményekkel egyetemben a közzététel egész ideje alatt érvényes.

   
 

II. Szerződéskötés és áruszállítás

 

A) Árurendelés

1)

A potenciális vevő az elektronikusan kitöltött megrendelőt az eladó részére megküldi.

2)

A megrendelő adásvételi szerződés-ajánlat, melynek tárgyát a megrendelőn szereplő áru képezi. Vételár alatt értendő a szerveren feltüntetett ár mint „az Ön ára”, mely az esetleges, a megrendelés ideje alatt aktuális árengedménnyel továbbcsökken.

3)

A megrendelő kézbesítését követően a vevő igazolja, hogy ismeri ezen ÁSZF-eket. A vevő a megrendelő elküldésének pillanatában vállalja az ÁSZF-ek általi kötelezettségeket.

4)

Az eladó a megrendelés kézbesítését követően a vevő részére megküldi a megrendelés elektronikus visszaigazolását. Az adásvételi szerződés megkötése a visszaigazolás küldésének pillanatában jön létre.

5)

Az eladó köteles a megrendelés kézbesítését követően az adott áru beszerzésére és leszállítására az árukészletnek megfelelő időn belül (lásd a II. cikkely B pontjának 2. bekezdését!).

6)

A vevő jogosult a megrendelés stornózására, mégpedig elektronikus formában az eladó weboldalán feltüntetett elektronikus címére. Stornózás lehetséges az árucsomagolás, kiszállítást megelőzően. A megrendelés stornózását követően az adásvételi szerződés megszűnik és a szerződő felek kötelesek az azzal kapcsolatos teljesítéseket visszaszolgáltatni.

7)

Ammennyiben az eladó által a vevő részére megrendelt áru kiszállítására 3 hónapon belül nem kerül sor, a megrendelés elavul és megszűnik. A megrendelés elévülését követően a szerződő felek kötelesek az azzal kapcsolatos teljesítéseket visszaszolgáltatni.

   
 

B) Árukézbesítés, a tulajdonjog és a keletkezett kár átruházása

1)

Az eladó köteles a vevő részére a következő módon leszállítani az árut:

a) DPD futárszolgálattal a vevő kézbesítési címére

2)

Az eladó a megrendelést követő 1-3 munkanapon belül leszállítja a raktáron lévő árut. Amennyiben az áru nincs raktáron, a szállítási határidőt személyesen kell egyeztetni a vevőnek. Ha a szállítás DPD szállító segítségével történik, a vevőt köteles a szállítás előrevárható idejéről kiértesíteni.

3)

Az áru fogyasztói hitelből történő megvétele esetén a fenti bekezdés alapján a vevő részére történő áruszállítás az áru teljes vételárának kifizetése után esedékes.

4)

A vevő köteles a megrendelt áru átvételére.

5)

Amennyiben a szállító a megadott címen lévő vevőt nem éri el, a szállító jogosult az általa leszállított árut azon felnőtt személy részére eladni, mely az adott címen található és hajlandóságot mutat az áru átvételére és a vételár megtérítésére. Abban az esetben, ha a szállító a megadott címen a címzettet nem éri el, a megadott cím helyszínén hagy az áru elhelyezéséről szóló írásos értesítést. A vevő köteles az eladónak az ismétlődő szállítással kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére.

6)

Abban az esetben, ha a vevő részéről, az ok feltüntetése nélkül, az áruátvétel megtagadása történik, az eladó árukézbesítési kötelessége megszűnik. A vevő ilyen esetben köteles az eladó részére a szállítással kapcsolatban keletkezett költségeket megtéríteni. Az eladó részéről, vevő részére történő kézbesítéssel kapcsolatos kötelezettségek megszűnésével az adásvételi szerződés is megszűnik, és a szerződő felek kötelesek a teljesített részből származó javak visszaszolgáltatására.

7)

A vevő köteles megtéríteni az áru vételárát, ill. az esetleges szállítási költségeket:

a) az eladó személynek, amennyiben az áruszállítást a szállítóval bonyolítandó.

8)

A vevő jogosult banki utalással jóváírni az áru vételárát, mégpedig az eladó K & H Bank Zrt. 10403332-50515754-71681001. sz. számlaszámán. Mindez az összes weboldalunkra vonatkozik. A vevő a banki átutalás során köteles feltüntetni a megrendelés számát. Amennyiben az áru kézbesítése futárszolgálat segítségével történik, azt megelőzően köteles az áru vételárával együtt a szállítási költséget is megtéríteni.

9)

Az áru átvételével annak mindennemű tulajdonjoga, valamint a keletkezendő kár átruházódik a vevőre magára.

10)

Az eladó az áruval együtt írásos dokumentumot állít ki: számlát, szállítólevelet, esetleg garancialevelet, használati utasítást, mégpedig cseh nyelven a szállítandó áruhoz csatolván.

11)

A vevő a szállítólevél és a számla alapján köteles ellenőrizni a leszállított áru milyenségét és mennyiségét, valamint jelezni írásos formánba annak hiányát az eladó felé. Ez főleg azon esetekben, amikor a leszállított áru valóságos tartalma nem felel meg a szállítólevélen vagy a számlán feltüntetett adatoknak. Az vevő által beterjesztett értesítésen belül köteles az esetlegesen előforduló hibákat konkrétan meghatározni, körülírni.

   
 

III. A szerződő felek jogai és kötelességei

1)

Amennyiben postai úton vagy szállító segítségével történt az áru kézbesítése, a vevő a kézbesítést követő 14 napig jogosult az ok feltüntetése nélkül elállni az adásvételi szerződéstől. A 14 nap elteltével azonban a vevő e joga megszűnik.

2)

A vevő köteles írásban értesíteni a szerződéstől való elállásának tényét, melyet postai úton megküld az eladó értékesítési helyének címére a ÁSZF I. cikkelyének 2. bekezdése értelmében, esetlegesen az árut személyesen visszajuttatni az eladó részére. A szerződéstől való elállás esetében a vevő köteles az eladónak az átvett árut visszaszolgáltatni a szerződéstől való elállás tényéről szóló értesítéssel egyetemben.

3)

A szerződéstől való elállás az áru eladó részére történő visszaszolgáltatásának pillanatában hatályba lép.

4)

A szerződéstől való elállás tényéről szóló értesítésen a vevő köteles a megrendelés számát, valamint az áru pontos meghatározását feltüntetni beleértve az áru megnevezésével és a leszállított mennyiséget is.

5)

A szerződéstől elálló vevő az átvett árut köteles az eredeti csomagolásban, mindennemű sérülés, rongálás nélkül visszaszolgáltatni az eladónak, mégpedig annak minden tartozékával, dokumentációjával együtt – a számla kivételével. Rongálásnak tekintendő a védjegy, bélyegző, logó és egyéb eredetiséget igazoló jegy áruról történő eltávolítása.

6)

A szerződéstől való elállás esetén a eladó köteles a kifizetett vételárat a vevő részére visszatéríteni, melyből levonásra kerül(-nek):
a) az áru-visszatérítés okán keletkezett, ill. az áru egy következő értékesítéséhez történő módosítás költségei,

b) az ismételt kézbesítés, szállítás folytán és raktározás következtében keletkező költségek

c) a kifizetett ár és az áru mint használt cikk ára közti különbözet, amennyiben azt az eladó részéről lehetetlenség új áruként ismételten értékesíteni.

7)

Az eladó mindennemű halogatás nélkül az áru visszaszolgáltatását követően jóváírást állít ki és azt aláírásra a vevő részére megküldi. Az eladó a visszaszolgáltatott áru vételárát vagy banki átutalással, vagy postai szelvényen küldi meg a vevő címére, mégpedig a vevő kézjegyével ellátott jóváírás kézbesítését követő 14 napon belül.

8)

Amennyiben az adásvételi szerződés a megrendelés megszűnése okán megszűnt, ill. a megrendelés időtartamának érvényessége lejárt, ill. a vevő részéről a termék elutasítása megtörtént (lásd az ÁSZF II. cikk., A) pontjának 6-7. bek., ill. a II. cikk. B) pontjának 6. bek.) és az áru vételárának rendezése a vevő részéről már megtörtént, az eladó köteles az adásvételi szerződés megszűnését követő 2 napon belül visszatéríteni azt a vevő bankszámlájára.

   
 

IV. Az eladó kárfelelőssége, reklamáció

 

A) A termék-megfelőségért vállalt garancia

1)

Az eladó felelősséget vállal a vevőnek a szerződésnek megfelelő, hibátlan áru leszállításáért. A termék a szerződésnek megfelelő, amennyiben:

a) a minősége a gyártó vagy eladó általi leírásának, az adott termékkel kapcsolatos reklámnak megfelel,

b) a jogi előírásoknak megfelel,

c) a leszállított áru mennyisége megfelel,

d) megfelelő méretekkel és súllyal rendelkezik,

e) az eladó, ill. a vevő által meghatározott célnak megfelelő,

2)

Amennyiben a termék átvételére az eladó értékesítési helyén kerül sor és azt a termék jellege engedélyezi, a vevő jogában áll az jelenlétében történő ellenőrzés elvégzését, ill. annak előzetes üzembehelyezését kérni.

3)

A szerződési feltételekkel ellentétben álló meghibásodás esetén (ÁSZF IV. cikk. A) pontjának 1. bek.) a vevő jogosult a termék szerződés feltételeinek megfelelő állapotba helyezése. Az ilyen esetben a vevő jogosult:
a) az árucserére, ill. árujavításra

b) méltányos árengedményre

c) a szerződéstől való elállásra.

4)

A szerződési feltételekkel összeegyeztethetetlennek tekintendő az áru átvételétől számított 6 hónapon belül történő esetleges meghibásodás stb., amennyiben az nem mond ellent a termék jellegének.

   
 

B) A garancia alá eső termékek

   

1)

Az eladó felel a szerződés feltételeivel ellentétben álló meghibásodásért a jótállási időn belül.

2)

Az leszállított, kedvezményes árú termékek esetében nem érvényes a fenti garancia.

3)

A használt termékekre garanciát az eladó nem vállal, csak az átvételnél észlelt meghibásodások esetében. Az eladó úgy szintén nem vállal garanciát az átadandó termék elhasználtságának mértékére.

4)

A termék garancia időtartama 25 hónap, amennyiben az eladó fél azt másképp meg nem határozza.

5)

A jótállási idő a termék átvételének pillanatától lép hatályba. Egyéb vállalkozó és nem az eladó esetében a jótállási idő a forgalomba helyezés pillanatától érvényes, amennyiben az adott termék eladó általi forgalomba helyezésének ideje az átvétel idejétől számítva nem több, mint 3 hét.

6)

A garancia ideje a reklamált termék javításának idejéig tart. Termékcsere esetén a garanciaidő továbbfolytatódik, az új termék leszállítását követően azonban új garanciaidő lép érvénybe az új garancialevél alapján, mely az eredeti garancialevelet helyettesíti.

7)

A garancia nem vonatkozik:

a) a megszokott módon használt termék elhasználtsága esetében,

b) szakszerűtlen összeszerelés, a Cseh Műszaki Szabványnak nem megfelelően üzembeállított, bekapcsolt termék esetében,

c) számítógépes vírus által okozott meghibásodás esetére,

d) a jogi előírásokkal ellentétes, softwerhiba esetén.

8)

A garancialevél az áruval együtt kerül a vevő részére átadásra. A garancialevél hiánya esetén azt a szállítólevél helyettesíti, melyben feltüntetésre kerül a jótállási időszak hossza.

9)

Reklamált és eltávolítható hiba, meghibásodás esetén a vevő jogosult:

a) a meghibásodás ingyenes, időben elvégzett és rendes eltávolítására,

b) a termékcserére vagy alkatrészcserére,

c) megfelelően arányos árengedményre,

d) a szerződéstől való elállásra.

10)

Az eltávolíthatatlan meghibásodás esetében a vevő jogosult:

a) a termékcserére

b) az adásvételi szerződéstől való elállásra.

   
 

C) Hibás termék reklamációja

   

1)

A vevő köteles reklamálni az eladónál meghibásodás esetén.

2)

Abban az esetben, ha a garancialevél a termék javítása esetében hivatalos szervizt jelöl ki erre a feladatra, mely az értékesítés helyszínén található – a vevő részére a legközelebb, a vevő a jogában áll a gyártó azon hivatalos szervizének szolgáltatásait igénybe venni.

3)

A vevő jogosult a reklamációra:

a) az eladó értékesítési helyére címzett írásos formában az ÁSZF I. cikk., 2. bek. megfelelően, ill. a gyártó hivatalos márkaszervizének címére, melyet a garancialevél is tartalmaz,

b) személyesen az eladó értékesítési helyén vagy a gyártó hivatalos márkaszervizénél.

4)

A garancia alá eső termékek esetében legkésőbb a garanciaidő leteltéig jogosult a vevő reklamálni (ÁSZF IV. cikk., B) pontjának 4. bek.)

5)

Az kézbesített, vevő által átvett termékek meghibásodása esetén a vevő az átvétel napjától számított 12 hónapig jogosult reklamálni.

6)

A vevő köteles a reklamációval egyetemben, a garanciaidő alatt az eladó vagy a gyártó hivatalos márkaszervize részére átadni, hozzáférhetővé tenni reklamáció felülbírálása céljából az adott hibás terméket eredeti csomagolásban és állapotban, tartozékaival, dokumentációjával együtt.

7)

Reklamáció esetén a vevő köteles felmutatni a garancialevelet, ill. a szállítólevelet, mely a garancialevelet helyettesíti.

8)

Az előző két dokumentum hiányában a számla is felhasználható reklamáció esetén.

9)

A vevő köteles a reklamációban feltüntetni a megrendelés számát, az áru megnevezését, a meghibásodás pontos leírását, továbbá a reklamációjának konkrét célját, kérését.

10)

Az eladó, a gyártó hivatalos márkaszervize köteles az adott hiba mihamarabbi elhárítására, mégpedig legkésőbb a kézbesítésétől vagy a reklamált termék átadásának napjától számított 1 hónapon belül (ÁSZF IV. cikk., C) pontja, 5. bek.).

11)

Indokolt reklamáció esetén az eladó vagy a gyártó hivatalos márkaszervize a fentebb említett időn belül a megjavított vagy kicserélt áru átvételére szólítja fel a vevőt, esetleg az adott terméket megküldi postai úton a vevő címére.

12)

Amennyiben az eladó vagy gyártó hivatalos márkaszervize a reklamációt nem ismeri el, azt a vevővel a 9. bekezdésben feltüntetett időn belül tudatja. A reklamáció figyelmen kívül hagyásáról szóló értesítéssel együtt csatolja a az esetleges javítási költségek, csere mértékét is.

13)

A reklamáció figyelmen kívül hagyásáról szóló értesítés átvételét követően a vevő köteles az eladót, ill. a gyártó hivatalos márkaszervizét értesíteni végső döntéséről: ellenérték fejében kívánja-e a termék cseréjét, javítását, egyéb esetben köteles azonos időn belül átvenni vagy megküldeni a kézbesítés pontos címét. A termék visszavételével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

14)

A reklamált meghibásodás jellegéről és indokoltságáról minden esetben a gyártó hivatalos márkaszervize dönt még abban az esetben is, ha a reklamáció az eladónál történt.

15)

Jogi orvoslás esetén a reklamált hiba indokoltságának megítélésénél a gyártó hivatalos márkaszervizének álláspontja a döntő.

   
 

D) Vonóhorog műbizonylat elvesztése vagy károsodása esetén:

   

1)

Az üzleti partnereink számára (nagykereskedelmi partner) a vonóhorog műbizonylat elvesztése esetén 5.000HUF értékben állítunk ki újat

2)

A végfelhasználói vásárlóink számára (kiskereskedelmi partner) a vonohorog műbizonylat elvesztése esetén 10.000HUF értékben állítunk ki újat.

3)

Azon esetben, ha az ügyélhez bizonyíthatóan károsodott vonóhorog műbizonylat érkezett, ingyenes kiállítunk újat a számára.

   
 

V. Személyes adatok védelme

   

1)

Ez eladó által feldolgozásra kerülő személyes adatok (vevő adatai) e szerződésből származó jogok és kötelességek teljesítésére szolgál.

2)

A személyes adatok egyéb jellegű feldolgozására csak a vevő beleegyezésével kerülhet sor. A vevő személy adatai feldolgozására tett nyilatkozatát a regisztrációja során hagyja jóvá. Amennyiben az eladó termékajánlattal fordul elektronikus úton a vevő irányba, az esetben is jogosult a vevő személyes adatainak felhasználásra. Abban az esetben, ha ennek tényét a vevő visszautasítja, érvénytelenné válik.

3)

Az eladó nem jogosult a tudomására kerülő személyes adatok közzététele, hozzáférhetővé tétele, megküldése egyéb személyek számára.

   
 

VI. Záró rendelkezések

   

1)

A megrendelés elküldésének ideje alatt az ÁSZF rendelkezései a meghatározók.

2)

A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései a mérvadóak.